Kundecenter

sidst opdateret: 22. januar 2023

Persondatapolitik

Når du bestiller en rejse gennem FokusRejser.dk, er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at kunne administrere din ordre og levere den bedst mulige service til dig. Hvis du ikke deler disse oplysninger med os, kan vi ikke tilbyde dig den ønskede rejse.

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 2016/679 af 27. april 2016 (”persondataforordning”) og den til enhver tid gældende national persondatalovgivning samt Fokus Rejsers persondatapolitik, som beskrives nærmere nedenfor.

§1 – Den dataansvarlige

Fokus Rejser er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Vores oplysninger er:

Fokus Rejser ApS
CVR-nr: 17 76 61 39
Skolegade 2B
2500 Valby
E-mail: ski@fokusrejser.dk
Tlf.nr.: +45 26 20 01 02

§2 – FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

Fokus Rejser indsamler og behandler dine personoplysninger til blandt andet administration af din bestilling og dit køb, herunder levering af nødvendige rejseinformationer, sikring af forløbet af din rejse, fakturering og enhver anden beslægtet databehandling, som er nødvendig for at levere vores ydelse til dig.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på at opfylde den kontrakt, som er indgået mellem dig og Fokus Rejser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis du tegner en afbestillingsforsikring, kan du ved udnyttelsen heraf være forpligtet til at fremsende en lægeerklæring til dokumentation for din sygdom. Vi vil i den situation behandle dine helbredsoplysninger, som er en følsom oplysning. Ved at tegne en afbestillingsforsikring og efterfølgende gør brug af din afbestillingsforsikring af helbredsmæssige årsager samtykker du til, at vi må behandle dine helbredsoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

§3 – VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi passer på dine oplysninger og vil alene videregive disse, hvis det er nødvendigt for at levere vores ydelser til dig. Dette kan eksempelvis være partnere

Vi sikrer os altid, at vi indgår en databehandleraftale med modtagerne af dine oplysninger. Vores databehandleraftaler pålægger modtagerne af dine oplysninger regler om at behandle dine oplysninger i fortrolighed og alene at anvende dem til det formål, som er tiltænkt ved overgivelsen. Videregivelsen sker til vores samarbejdspartnere, eksempelvis forsikringsselskaber, transportselskaber, hoteller, guider m.v.

Vi kan herudover være forpligtet til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

Fokus rejser kan i visse tilfælde gøre brug af databehandlere, der er etableret uden for EØS. Fokus Rejser har dog sikret passende beskyttelse af dine personoplysninger ved udelukkende at gøre brug af databehandlere, der certificeret efter EU-US Privacy Shield-rammeaftalen eller ved at vi indgår aftaler med vores databehandlere på baggrund af EU Kommissionens standardkontrakter. Du kan anmode om en kopi af sådanne aftaler ved at kontakte os.

§4 – DE INDSAMLEDE PERSONOPLYSNINGER

Fokus Rejser indsamler følgende ”almindelige” personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne opfylde vores behandlingsformål i at levere en rejse til dig. Det omfatter følgende oplysninger:

  • Navn,
  • Adresse,
  • E-mail adresse,
  • Telefonnummer,
  • Køn,
  • Pasnummer
  • Konto-oplysninger, og
  • CPR-nummer.

Vi modtager alle personoplysningerne direkte fra dig. Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for os at administrere din rejse og faktureringen heraf. Det betyder, at vi sletter dine oplysninger 5 år efter din rejse.

Hvis du har tegnet en afbestillingsforsikring, har du ved tegningen og efterfølgende brug af forsikringen samtykket til, at vi må behandle dine helbredsoplysninger ved udnyttelsen af forsikringen. Vi kan ved udnyttelsen udbede os en lægeerklæring til dokumentation for, at du er forhindret i at rejse.

§5 – DINE RETTIGHEDER

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at gøre indsigelse mod eller anmode om at få begrænset sådanne behandlinger. Du kan også gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

Du har ligeledes ret til at få berigtiget eller fuldstændiggjort de personoplysninger, som Fokus Rejser behandler om dig.

Du har endelig i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet på et tidligere tidspunkt end, hvad der fremgår af vores generelle slettepolitik ovenfor (din ”ret til at blive glemt”) eller at få transmitteret dine oplysninger til en anden dataansvarlig eller selv at modtage disse i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

§6 – KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Fokus Rejsers behandling af dine personoplysninger. Vi opfordrer dig dog til at kontakte os forinden, og vi vil bestræbe sig på at hjælpe dig bedst muligt.

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du klage til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
tlf.: 3319 3200

Du kan også klage til de tilsynsmyndigheder i andre EU-lande. Du finder kontaktoplysninger på disse:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

§7 – Behandlingssikkerhed

Fokus Rejser har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, ændring, tilintetgørelse eller beskadigelse eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger

Vi sikrer også, at alle de medarbejdere, som er i kontakt med dine personoplysninger, kender til vigtigheden af at beskytte dine oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med vores retningslinjer, herunder denne persondatapolitik.

§8 – Ændringer

Der kan løbende blive foretaget ændringer i disse betingelser. Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på FokusRejser.dk. Hvis der er tale om væsentlige ændringer i disse betingelserne, vil vi gøre dig opmærksom herpå, f.eks. via e-mail eller på anden vis.

Har du et spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte

Fokus Rejser ApS
CVR-nr: 17 76 61 39
Skolegade 2B
2500 Valby
E-mail: ski@fokusrejser.dk
Tlf.nr.: +45 26 20 01 02